Όροι – Προϋποθέσεις Ιστότοπου

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Rent a Car in Grecce. Ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Εμείς, στην Rent a Car in Grecce σεβόμαστε το απόρρητο κάθε επισκέπτη μας και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων όλων μας των επισκεπτών.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τον ιστότοπο www.rentaCarinGreece.eu και σας συνιστούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική χρήση.  Οι παρόντες όροι είναι δυνατό να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσας διαδικτυακής πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Η πρόσβαση, η περιήγηση, η χρήση ή η εγγραφή στην ιστοσελίδα,  αποτελεί τεκμήριο  ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς και για προσωπική χρήση, και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ή περιορίζει ή εμποδίζει την ευχαρίστηση οποιουδήποτε  άλλου χρήστη της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο από τον διαδικτυακό τόπο μόνο για προσωπική σας χρήση ή για εσωτερικούς σκοπούς της επιχείρησης. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν των ανωτέρω ρητώς αναφερόμενων απαγορεύεται  να χρησιμοποιήσετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση μας για:

  • αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
    • τροποποίηση, διανομή ή την αποκατάσταση οποιουδήποτε περιεχομένου στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό
    • αναπαραγωγή, σύνδεση με ή διασύνδεση σε αυτή την ιστοσελίδα σε με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
    • χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση

Κωδικός / λογαριασμός ασφαλείας

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας. Η Rent a Car in Greece δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράλειψης εκ μέρους σας για την προστασία κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας.

Κυριότητα δικαιωμάτων/ Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ( Copyright )

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πέραν της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην  Rent a Car in Grecce.  Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της Rent a Car in Grecce και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, ενώ η Rent a Car in Grecce διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Rent a Car in Grecce. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν αποκτήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πέραν της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα (είτε από τον νόμο ή με άλλο τρόπο), τότε συμφωνείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα αυτά σε εμάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε στο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες της ιστοσελίδας) σε παγκόσμιο επίπεδο και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Θα πρέπει επίσης άνευ όρων και αμετάκλητα να παραιτηθείτε από οποιαδήποτε  ηθικά δικαιώματα αποζητάτε από ή στην ιστοσελίδα.

Επιπλέον, συμφωνείτε να εκτελέσετε όλα όσα αναφέρονται στους όρους  και να κάνετε πράξη όσα ζητάμε με λογικό τρόπο, προκειμένου να εκχωρήσετε αυτά τα δικαιώματα σε εμάς και να παραιτηθείτε από κάθε ηθικό δικαίωμα αποζητάτε από ή στην ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Rent a Car in Grecce από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα. Η αποκάλυψη, η υποβολή ή προσφερόμενη πληροφορία από οποιαδήποτε υποβολή και η συγκατάθεση σας ότι  συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να εκχωρεί στην Rent a Car in Grecce τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση κάποιας λειτουργίας που σας επιτρέπει να ανεβάσετε υλικό στο site μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του site μας, ή να υποβάλλετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας ή/και ιστοσελίδες τρίτων, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τους παρόντες όρους.

Οποιοδήποτε τρίτο μέρος διαφημίζεται από τις ιστοσελίδες της Rent a Car in Grecce ή/και σε σελίδες τρίτων κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι στην ευθύνη, ή στην έγκριση της Rent a Car in Grecce. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων για τις σελίδες της Rent a Car in Grecce ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Rent a Car in Grecce. Οποιαδήποτε χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Rent a Car in Grecce, ή του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής ή της αποθήκευσης τους, ολική ή μερική, εκτός για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Rent a Car in Grecce. Όλα τα παγκόσμια δικαιώματα διατηρούνται στη Rent a Car in Grecce.

Ακρίβεια περιεχομένου-Περιορισμός ευθύνης Rent a Car in Grecce-Δήλωση Αποποίησης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Rent a Car in Grecce αρνείται όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες που εμφανίζονται μέσα ή πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες και / ή δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των οποιωνδήποτε τρίτων μερών.

Οι απόψεις που εκφράζονται από χρήστες του περιεχομένου, που δημιουργείται στην εν λόγω ιστοσελίδα, είναι οι απόψεις των εν λόγω χρηστών και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις αξίες της Rent a Car in Grecce ή των εταιρειών του ομίλου της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  διατίθεται «ως έχει» και η  Rent a Car in Greece δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Rent a Car in Greece, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Rent a Car in Greece δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Rent a Car in Greece δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Rent a Car in Greece.

Βλάβη στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή

Η Rent a Car in Greece κάνει συνεχώς εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς, άλλα και κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτό ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη από αυτό) δεν θα προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε τον σωστό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού προστασίας από ιούς) για χρήση της ιστοσελίδας με ασφάλεια και που δε μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Rent a Car in Greece δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υπέστη από ιούς ή κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο μέσω της πρόσβασης στην ή από την ιστοσελίδα.

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Έχουμε τοποθετήσει συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα για άλλες ιστοσελίδες που θεωρούμε ότι μπορεί να θέλετε να επισκεφθείτε. Εμείς δεν έχουμε υπό την κυριότητα μας αυτές τις ιστοσελίδες και δεν έχουν κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου τους. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Rent a Car in Greece δεν μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εξαιρέσεις ευθύνης-Εφαρμοστέο δίκαιο- Επικοινωνία

Εξαιρούνται όλες οι δηλώσεις, εγγυήσεις, όροι και προϋποθέσεις (ρητή ή σιωπηρή από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή με άλλο τρόπο) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν είναι λογικά προβλέψιμες εκτός ή από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Εκτός από το βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Rent a Car in Greece δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία που εμφανίζονται στην ή από την ιστοσελίδα.

Αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των αποποιήσεων και των αποκλεισμών είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαιρετή και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των υπόλοιπων διατάξεων.

. Επιπλέον, οι όροι χρήσης δεν περιορίζουν ή αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν επιτρέπεται να περιορίζεται ή να αποκλείεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

Άλλες νομικές ανακοινώσεις

Μπορεί να υπάρχουν νομικές ανακοινώσεις και σε άλλους τομείς του παρόντος δικτυακού τόπου που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας, τα οποία, σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους χρήσης, διέπουν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Δικαιώματα τρίτων

Μόνο εσείς και η Rent a Car in Greece δικαιούνται να ασκήσουν αυτούς τους όρους χρήσης.  Κανένα τρίτο μέρος δεν δικαιούται να ασκήσει οποιονδήποτε όρο από αυτούς του παρόντος, είτε μέσω των Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων), είτε με άλλο τρόπο.

Πρόσθετοι Όροι & Προϋποθέσεις – Κατευθυντήριες γραμμές για Κριτικές Προϊόντων και Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Με την πρόσβαση, την περιήγηση, τη χρήση, την εγγραφή ή οποιαδήποτε άλλη συμβολή στην ιστοσελίδα της Rent a Car in Greece ή/και οποιαδήποτε κομμάτι αυτής, όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε παρατηρήσεις ή σχόλια ή ερωτήσεις, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Κυριότητα των υποβολών

Πέρα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας, όλα τα σχόλια, τα blogs, οι προτάσεις, οι ερωτήσεις, οι ιδέες, τα έργα τέχνης, οι εικόνες, τα προϊόντα και οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις που αποκαλύπτονται, υποβάλλονται ή προσφέρονται στην ή μέσω της Rent a Car in Greece ιστοσελίδας, αποκαλύπτονται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από εσάς μέσω των υποβολών και γίνονται ιδιοκτησία της Rent a Car in Greece, ενώ παραμένουν σε αυτήν. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται σε αυτούς τους όρους. Εγγυάστε ότι έχετε την κατοχή ή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τα υποβληθέντα στοιχεία και τις παρατηρήσεις σας και ότι αυτά θα συμμορφώνονται πάντοτε με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης

Αυτοί οι όροι διέπουν επίσης τυχόν υποβολές που κάνετε σε κάθε ιστότοπο της Rent a Car in Greece που σχετίζονται με ιστοσελίδες τρίτων ή σελίδα, όπως σελίδα μας στο Facebook, το Twitter, το YouTube ή το site κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα σχόλια, οι εικόνες, τα βίντεο και κάθε άλλο είδος υλικού που δημοσιεύεται σε οποιονδήποτε τρίτο site κοινωνικής δικτύωσης δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις ή τις ιδέες της Rent a Car in Grecce ή των υπαλλήλων της και η  Rent a Car in Greece δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, όλο το υλικό που δημοσιεύεται σε κάθε τρίτο site κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και τους εκάστοτε όρους των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η αποκάλυψη, η υποβολή ή προσφερόμενη πληροφορία από οποιαδήποτε υποβολή και η συγκατάθεση σας ότι  συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να εκχωρεί στην Rent a Car in Greece τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση κάποις λειτουργίας που σας επιτρέπει να ανεβάσετε υλικό στο site μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του site μας, ή να υποβάλλετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με οτιδήοτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας ή/και ιστοσελίδες τρίτων, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τους παρόντες όρους.

Οποιοσδήποτε τρίτο μέρος διαφημίζεται από τις ιστοσελίδες της Rent a Car in Greece ή/και σε σελίδες τρίτων κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι στην ευθύνη, ή στην έγκριση της Rent a Car in Greece. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων για τις σελίδες της Rent a Car in Greece ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Rent a Car in Greece. Οποιαδήποτε χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Rent a Car in Greece, ή του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής ή της αποθήκευσης τους, ολική ή μερική, εκτός για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Rent a Car in Greece. Όλα τα παγκόσμια δικαιώματα διατηρούνται στη Rent a Car in Greece.

Εμπιστευτικότητα

Οποιοδήποτε υλικό αναρτήσετε στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο, κι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να μεταδώσουμε σε τρίτους, οτιδήποτε βρίσκεται στην ενότητα “Καταχωρήσεις” για οποιοδήποτε σκοπό. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητα σας σε τρίτο πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύθηκε ή αναρτήθηκε από εσάς στην ιστοσελίδα μας,  ή σε οποιοδήποτε site κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με τα Rent a Car in Greece, συνιστά παραβίαση των πνευματικών τους δικαιωμάτων ή του δικαιώματος ιδιωτικής τους ζωής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού που αναρτήθηκε από εσάς ή κάποιον άλλο χρήστη της ιστοσελίδας μας. Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τις Καταχωρήσεις που κάνετε, αν κατά τη γνώμη μας, η συγκεκριμένη Καταχώρηση στοιχείων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου που αναφέρονται παρακάτω.

Έχω το δικαίωμα να κάνω καταχώρηση;

-          Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω

-          Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι για να κάνετε μια καταχώρηση

-          Οι προμηθευτές ή οι παρασκευαστές δεν έχουν το δικαίωμα καταχώρησης

Κανόνες καταχωρήσεων

-          Παρακαλώ να είστε ευγενικοί και να γράφετε μόνο στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά

-          Επιβεβαιώνετε ότι η Καταχώρηση είναι δική σας και ότι το περιεχόμενο δεν αντιβαίνει στο υλικό, στα εμπορικά σήματα ή στην πνευματική ιδιοκτησία άλλων

-          Αν απαιτείτε μια άμεση απάντηση από εμάς ή αν έχετε κάποιο σχόλιο για τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για ταχύτερη ανταπόκριση

Οι καταχωρήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν:

-          υβριστικά, κακεντρεχή, ρατσιστικά ή σεξουαλικού περιεχομένου σχόλια, βλασφημίες, ή σχόλια διακρίσεων που μπορεί να θεωρηθούν ως παρενόχληση, κακοποίηση ή απειλή της προσωπικής ασφάλειας και ιδιοκτησίας των άλλων

-          σχόλια για άλλους χρήστες ή bloggers

-          παρατηρήσεις που αναφέρονται σε ποινικές κατηγορίες, σε ψευδείς, συκοφαντικές ή παραπλανητικές δηλώσεις

-          υλικό που προσωπογραφεί άλλους

-          spam ή διαφήμιση

-          επωνυμίες ή εμπορικά σήματα τρίτων

-          προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, όπως τηλέφωνο, διεύθυνση ή αριθμό πιστωτικής κάρτας

-          κώδικας HTML, computer script ή διευθύνσεις ιστοσελίδων

-          διαθεσιμότητα, τιμή ή πληροφορίες για εναλλακτικό τρόπο παραγγελίας ή παράδοσης

-          πληροφορίες για τους προμηθευτές και τους παρασκευαστές των Rent a Car in Greece

H  Rent a Car in Greece, με την απόλυτη εχεμύθεια τους, διατηρεί το δικαίωμα:

-          να μην δημοσιεύσει ή αφαιρέσει την Καταχώρησή σας

-          να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εφόσον κριθεί αναγκαίο

-          να αποσύρει κριτικές που σχετίζονται με εποχιακά προϊόντα που δεν είναι της παρούσας σεζόν

Όροι – Προϋποθέσεις Ιστότοπου – Rent a Car in Greece